”Vi skapar långvariga relationer baserat på öppenhet, ömsesidigt förtroende och respekt
både för våra kunder och kandidater.”

Att rekrytera utan att ta hänsyn till kultur är
som att befinna sig på tunn is

Att välja rätt kandidat till den aktuella tjänsten och företaget handlar inte om att hitta kandidaten som har bäst meriter. Det handlar om mycket mer.

 

Att hitta en medarbetare som fungerar optimalt och kan bidra till att utveckla företaget handlar om att hitta någon som kan passa in i den aktuella kulturen, passa in i det specifika teamet, förstå vad som skall åstadkommas och att hitta någon med ett ledarskap som krävs för den aktuella tjänsten. För att lyckas med detta behövs det en konsult som behärskar alla delarna.

 

Den vanligaste orsaken att medarbetare lämnar ett företag är kulturkrockar. Att rekrytera utan att ta hänsyn till kultur är som att vara på tunn is. Att förstå kulturen gör man inte genom att ställa några enkla raka korta frågor.

 

Det behövs en större djupdykning än så. Med vår Orxestra metodik har vi dessa verktyg. Det gör att vi kan vara trygga att kandidaten långsiktigt passar in i företaget och verkligen kan bidra till utvecklingen som tänkt med all sin kompetens och erfarenhet.

Elinor Hartung
Senior Consultant
Tel: +46 706 31 36 49
elinor.hartung@transearch.se

Långsiktigt hållbar rekrytering kräver
arbete på djupet

I vårt arbete med att hitta rätt kandidat krävs att vi på djupet tar reda på vad man skall leta efter. Den ledartyp i organisationen som var rätt igår kan vara fel idag. Att förstå vilken uppgift ledaren ska lösa och tillsammans med vilka medarbetare är avgörande för vårt arbete.

 

Lång erfarenhet av rekrytering och kraftfulla verktyg i vår Orxestra-metod gör att vi snabbt och med precision hjälper våra kunder att formulera vilka erfarenheter och egenskaper som är viktigast för att kandidaten skall lyckas. Vi vet att uppgift, team, kultur och ledarstil måste vägas in för att rekryteringen ska bli långsiktigt hållbar.

 

Som konsulter tar vi ett stort ansvar både gentemot kandidater och kunder för att rätt beskriva förväntningar och minimera möjliga överraskningar. Kunskap, noggrannhet och transparens är ett lika enkelt som viktigt recept.

Lars Tegelberg
Senior Consultant och Partner
Tel: +46 703 77 99 44
lars.tegelberg@transearch.se

Våra kunder ”lånar ut” sitt varumärke

Vid varje rekryteringsuppdrag lägger vi stor vikt vid att agera professionellt och seriöst. Vi får många nya uppdrag på rekommendation av nöjda kunder och kandidater.

 

Vi har en strukturerad process, Orxestra, som sätter fingret på avgörande faktorer avseende företagskultur, ledarskapskompetenser och vad som ska uppnås i befattningen. Våra researchers och konsulter utgår alltid från denna  process. Vi genomför ett detaljerat förarbete, är väl pålästa och läser in oss på material. Inför uppdragets genomförande har vi alltid förberedande möten med nyckelpersoner i organisationen.

 

Våra kunder ”lånar ut” sitt varumärke under några veckor och vi representerar dem i kontakter med potentiella kandidater och andra aktörer. Vi är måna om att hantera det på ett professionellt sätt. Det innebär att vi kan ha långtgående diskussioner med kandidater om branschen, bolaget och befattningen.

 

Vi är också angelägna om att löpande hålla alla kandidater uppdaterade på tidplan och eventuellt nästa steg. Även de kandidater som inte blir aktuella får en tydlig återkoppling med motivering.

Anders Hallersjö
Senior Consultant och Partner
Tel: +46 705 22 23 84
anders.hallersjo@transearch.se