”Vi skapar långvariga relationer baserat på öppenhet, ömsesidigt förtroende och respekt
för våra kunder och kandidater.”

"En metod som i sin enkelhet är otroligt effektiv"

– Metoden Transearch använder tvingar oss att ta ställning till vilka egenskaper som är mest betydelsefulla för den kandidat vi letar efter. Med den interna kravprofilen som utgångspunkt värderar, balanserar och viktar vi olika egenskaper under en workshop som leds av Transearch.

 

Det säger Ulf Avrin, f.d. CEO på Zebware. Företaget är verksamt inom dataorkestrering och utvecklar mjukvara för datalagring.

 

– Genom reflektion och resonerande kommer vi fram till vilka karaktärsdrag som är viktigast och varför de är viktigast. På så sätt får vi en tydlig förståelse och samsyn kring den sökta ledarskapsprofilen. Denna process är precis lika viktig för oss som den är för Transearch. Tillsammans når vi en väl definierad och tydlig kravprofil och målbild.

 

– Min erfarenhet är att metoden leder till väldig lite slöseri. Alla de personer som Transearch föreslagit och jag träffat i den senare delen av rekryteringsprocessen är kandidater med kvalitet. Och alla är definitivt tänkbara att anställa.

Ulf Avrin var CEO på Zebware.

 

Zebware är verksamma inom mjukvarustyrd användning och tillämpning av datalagring.

”Tillgänglighet, noggrannhet och tydlighet är nyckelord”

– Jag hade vid ett flertal tillfällen haft kontakt med Transearch, främst i samband med att jag själv lämnat referenser vid olika rekryteringar. När PacketFront Software sedan sökte ny CEO ringde jag Transearch och visade mitt intresse.”

 

Det säger Jan Kettnaker, CEO på PacketFront Software.

 

– Om du ber mig beskriva processen vill jag lyfta fram ord som tillgänglighet, noggrannhet och tydlighet. Jag fick hela tiden feed-back på hur det senaste momentet hade gått och vad nästa steg var. Konsulten var fenomenal i sitt agerande under hela rekryteringen. Han höll mig uppdaterad i varje given sekund, var lätt att få tag på och svarade snabbt och tydligt.

 

– Uppdraget måste ha varit en utmaning. PacketFront Software är ett expansivt, entreprenörsföretag inom IT med komplexa produkter och tjänster. Därför krävs det särskilda egenskaper för att kunna kommunicera runt tjänsten och dess innehåll. Det svarade Transearch upp mot med råge.

Jan Kettnaker rekryterades som
CEO till PacketFront Software.

 

Företaget är specialister på automations- och
managementprogramvara för fibernätverk.

”Tydlig och transparent beskrivning av företaget och tjänsten”

– Transearch tog den första diskreta kontakten. De frågade om jag var intresserad av en tjänst som de trodde skulle passa mig. Vid det tillfället var jag mentalt redan på väg till något nytt så självklart blev jag nyfiken, säger Daniel Svensson, nybliven Finance Director på Geodis.

 

– Direkt vid vårt första möte fick jag ett mycket gott intryck av rekryteringskonsulten och Transearch sätt att agera och arbeta. De var väldigt tydliga och transparenta i sitt sätt att beskriva både tjänsten och företaget. De beskrev utmaningen, hur ledarskapet i företaget såg ut och vad jag kunde förvänta mig som Finance Director.

 

– Transearch förberedde mig på ett väldigt bra sätt för alla steg under rekryteringsprocessen. Det märktes att rekryteringskonsulten var kunnig, väl inläst och hade en bra dialog med Geodis.
Till exempel upplevde jag mötena med Geodis ledning som väldigt givande. Konsulten hade i förväg förberett alla parter på ett mycket bra sätt. Ett viktigt skäl till att mötena blev så bra.

 

– Jag kände inte till Transearch innan jag blev kontaktad. Och även om jag inte skulle fått tjänsten fick jag ändå en väldigt positiv bild av Transearch och deras sätt att agera.

Daniel Svensson, Finance Director på Geodis.

 

Geodis är ett globalt logistikföretag med ett brett tjänsteutbud.

”De var med mig hela vägen, och lite till”

– Första dagen på det nya arbetet hade de till och med skickat blommor. En detalj som säger mycket om hur Transearch tänker och agerar. De lämnade mig inte trots att allt var klart. Det har jag aldrig upplevt förut. Alltid engagerade, stöttande, tillgängliga, informativa och måna om att allt skall fungera.

 

– Ett annat exempel jag tänker på är coachningen innan jag kom till Ascom.
Introduktionsboken ”Without breaking stride” gav både mig och min blivande chef tips och råd om hur vi kunde tänka och planera min första tid. Den stora vinsten var att vi satte oss ner tillsammans och tänkte igenom och planerade starten.

 

Det säger Marcela Navarro-Björn, rekryterades till Director Global Sales Operation på Ascom Wireless Solutions.

 

– Att jag idag har ett stimulerande och utmanande arbete på Ascom var inte planerat från min sida. Jag gick från något bra, till något bra med lockande utvecklingsmöjligheter. Det som fick mig att ta steget att gå vidare var Transearch approach, diskretion och integritet. De väckte min nyfikenhet och agerade mycket professionellt.

Marcela Navarro-Björn, rekryterades till Director Global Sales Operation på Ascom Wireless Solutions.

 

Ascom Wireless Solutions är ledande när det gäller trådlös informations- och kommunikationsteknik för verksamhetskritiska arbetsflöden, främst inom sjuk- och hälsovård.

”En god process i kombination med personkännedom”

– I min roll som styrelseordförande har jag vid ett flertal tillfällen kommit i kontakt med Transearch i samband med rekrytering av nyckelpersoner.

 

Hans Börsvik är verksam som styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal olika bolag.

 

– För mig står det alldeles klart att ett företags framgång beror på att rätt personer leder företaget. Transearch har en stark förmåga att snabbt sätta sig in i och förstå en verksamhet. Jag värderar att de konsultativt hjälper till att formulera vilken ledarprofil som faktiskt behövs i den situation bolaget befinner sig i. De är extremt noggranna och tar inga genvägar. Jag värdesätter engagemanget i kombination med den metodiska processen.

 

– Rekryteringskonsulten kommer snabbt tillbaka med information, glömmer inte, följer alltid upp och det är ordning och reda från början till slut. I de sammanhang där jag varit involverad har Transearch lyckats väldigt väl och också hittat rätt person.

 

– Framgången beror på att de har väldigt erfarna konsulter, att de jobbar systematiskt och att de har en god förmåga att bedöma människor. De är trevliga att jobba med och man kan lita på att de gör ett bra arbete.

Hans Börsvik är verksam som rådgivare, styrelseledamot och mentor inom affärsverksamhet, utbildning, entreprenörskap och jämställdhet.