”Vi arbetar med rekrytering på ledningsgruppsnivå inom
privat näringsliv och offentlig sektor.”

Rekryteringskonsulter som hittar rätt ledare

Transearch etablerades 1982 och är ett av de ledande internationella chefsrekryteringsföretagen. Vi finns med mer än 55 kontor i över 40 länder. Vi har uppdrag i hela Sverige och utgår från våra kontor i Stockholm och Göteborg.

 

Vårt svenska bolag är en partnerdriven organisation som består av åtta rekryteringskonsulter och researchers. Våra rekryteringskonsulter har alla lång egen ledarerfarenhet. De vet hur vardagen ser ut för en ledare. Därför kan du se oss som en rådgivande partner.

 

Vi är verksamma och genomför uppdrag i hela landet. Tillsammans representerar vi ett brett spektrum av branschkompetens och erfarenheter. Vilka branscher vi har arbetat med ser du under Genomförda rekryteringar.

 

Executive Search lokalt och globalt

För att kunna bistå våra uppdragsgivare som har verksamhet utanför Sverige samarbetar vi med TRANSEARCH International, som vi också är delägare i.

 

Vi genomför rekryteringar globalt för svenska företag. Finns det behov att rekrytera chefer på en lokal marknad tar vi hjälp av våra kollegor inom TRANSEARCH-världen. Genom vår internationella verksamhet har vi också möjlighet att hitta kandidater till positioner där branschen är specialiserad och där rekryteringsunderlaget är globalt.

 

Executive Search på ledningsnivå

Vi jobbar med Executive Search gällande rekrytering på ledningsgruppsnivå och är verksamma både inom det privata näringslivet samt den offentliga sektorn.
De metoder vi använder är väl utvecklade och vi har ett systematiskt arbetssätt inom rekrytering. Tillsammans med forskare på universitet i Sverige Sverige och internationellt verksamma ledarskapskonsulter har vi utvecklat flera analysverktyg som regelmässigt användes vid rekrytering.

RESULTAT SOM TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK

0

Vi har kunnat slutföra 99,7 % av våra uppdrag.

0

96% av våra kandidater är kvar hos kunden efter ett år. Och båda parter är nöjda.

0

85% återköpsfrekvens.
De flesta av våra kunder kommer tillbaka eller rekommenderar oss.

TRANSEARCH International – Your World Partner in Executive Search

För att kunna bistå våra uppdragsgivare som har verksamhet utanför Sverige, är vi delägare i TRANSEARCH International Partners, etablerat 1982.

 

Genom vår världsomspännande organisation kan vi erbjuda Executive Search för det globala företaget till den lokala marknaden. Du får tillgång till vårt mycket stora kontaktnät.

RESULTAT SOM TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK

0

99,7 % av våra uppdrag slutförs.

0

96% av våra kandidater är kvar hos kunden efter ett år. Och båda parter är nöjda.

0

85% återköpsfrekvens.
De flesta av våra kunder kommer tillbaka eller rekommenderar oss.

Specialistkompetens och erfarenhet för en genomarbetad rekryteringsprocess

Rekryteringskonsulter

Ett chefsrekryteringsbolags viktigaste värden består huvudsakligen av kompetensen hos rekryteringskonsulterna och researchers. Kunskaper om näringslivets villkor, dess aktörer, förmågan att göra värderingar av en organisations nuläge och dess behov, att analysera och värdera kunskaper och personliga kvaliteter i förhållande till en kravprofil är ofta avgörande faktorer i ett rekryteringsarbete.

 

Kravet på våra rekryteringskonsulter är mångårig erfarenhet från kvalificerade chefsbefattningar och/eller konsultverksamhet. Våra rekryteringskonsulter uppfattas och värderas därför ofta som ”speaking partners” i långsiktiga samarbeten.

 

Researchers

En avgörande faktor för en effektiv chefsrekrytering med Executive Search är att hitta de kandidater som matchar kravprofilen. Våra researchers kartlägger branscher, företag och organisationer där vi kan finna de aktuella kandidaterna. De tar de inledande kontakterna med potentiella kandidater.

 

För att kunna beskriva situationen är våra researchers djupt involverade och uppdaterade i det aktuella uppdraget. I sökandet efter kandidater använder vi vårt breda kontaktnät samt externa och interna databaser, men branschkunskap hos rekryteringskonsult och researcher är den viktigaste framgångsfaktorn.

VI HITTAR DE KANDIDATER SOM GÖR SKILLNAD.

Stort kontaktnät

Systematiskt arbetssätt

Lång erfarenhet

En väl genomtänkt och systematisk arbetsmetod

Analys av kundföretaget

Vi gör tillsammans en grundlig och genomgripande analys av organisationen, den nuvarande situationen och viktigast av allt ambitioner och avsikter inför framtiden. Ju bättre information vi har desto lättare har vi också att presentera och representera er för kandidaten.

 

Företagspresentation och sökprofil

Vi utarbetar en företagspresentation och en sökprofil för den aktuella befattningen. Materialet, som skall godkännas av er, lämnar vi till tänkbara kandidater. Dokumentet ger även ett bestående intryck av ert företag hos kandidater som inte når ända fram i processen.

 

Arbetsplan

Vi lägger tillsammans upp en plan för chefsrekryteringen. Här definieras sökområden och tidsramar. Vi håller er kontinuerligt informerade om vad som sker under hela processen.

 

Sökning

Vi söker metodiskt efter lämpliga kandidater genom kartläggning av branscher och företag, via egna och offentliga databaser samt vårt breda kontaktnät. Potentiella kandidater kontaktas. De som efter samtalet är intressanta och intresserade av att diskutera vidare intervjuas.

 

Intervju

Vi intervjuar kandidaterna personligen vid ett eller flera tillfällen för att lära känna dem och deras ambitioner ordentligt. Av de kandidater som intervjuats görs ett urval för att ta fram de som är bäst.

 

Presentation

Vi presenterar de tre till fyra mest lämpliga kandidaterna för er. Varje kandidat presenteras först i en skriftlig rapport och därefter bestämmer vi gemensamt vilka ni skall träffa. Kandidaterna bjuds in till möte med er där vi medverkar åtminstone vid det första sammanträffandet.

 

Säkerställande

För den kandidat ni i första hand väljer att gå vidare med säkerställs lämnade uppgifter genom referenstagning, kontroll av lämnade bakgrundsfakta, personuppgifter, etc.

 

Anställning

Lön och andra förmåner förhandlas direkt mellan er och slutkandidaten. Vi kan givetvis bistå med råd och hjälp.

 

Uppföljning

Vårt uppdrag vid en chefsrekrytering är inte avslutat i och med att ett anställningserbjudande har accepterats av kandidaten. Vi har funnit det av stort värde att göra en uppföljning med såväl er som kund som den anställde sex respektive tolv månader efter anställningens påbörjande. Kunskapen om och känslan för en uppdragsgivare och företaget är för oss en viktig faktor för en effektiv rekrytering av chefer. Därför är det samma rekryteringskonsult som genomför och följer upp ett uppdrag.

DRA NYTTA AV VÅR VÄL BEPRÖVADE ARBETSMETOD.

DRA NYTTA AV VÅR VÄL BEPRÖVADE ARBETSMETOD.

Vad gör din organisation speciell?
Hur hittar vi tillsammans rätt person som passar in?

Orxestra ger oss ett unikt
perspektiv

Vårt arbetssätt, Executive Search, bygger på att finna de mest lämpade personerna i marknaden. Detta är en stor skillnad jämfört med att enbart välja bland de som är ute på marknaden.

 

Orxestra är vårt unika verktyg vid chefsrekrytering, som också används globalt. Det ger oss ett unikt perspektiv avseende företagets kultur, ledarskap och team.

 

Förståelse och samsyn kring ledarskapsprofilen

Vi har omdanat och utvecklat processen för rekrytering för att skapa bästa möjliga framgång för våra kunder. Orxestra minimerar signifikant riskerna vid chefsrekrytering.

 

Med Orxestra hjälper vi kunden att få en tydligare förståelse och samsyn kring den sökta ledarskapsprofilen.
Att identifiera och utvärdera kandidater för framgång i en roll kallar vi matchning, eller ”fit”. De faktorer vi beaktar och analyserar är kultur, ledarskap, team och prestation.

 

Orxestra innehåller såväl metod som speciellt framtagna verktyg för att genomföra olika delar av processen. Med dess hjälp skapar vi en betydligt skarpare sökprofil. Vi kan också tydligare presentera kandidaternas matchning med profilen.

ORXESTRA© – EN INGÅENDE METOD FÖR ATT BEDÖMA EN KANDIDATS LÄMPLIGHET

ORXESTRA<SPAN>©</SPAN> – EN INGÅENDE METOD FÖR ATT BEDÖMA EN KANDIDATS LÄMPLIGHET