”De flesta av våra konsulter är personligen certifierade av ESK, alla uppfyller ESK:s krav på hög etisk nivå, utbildning och chefserfarenhet.”

Kontakt

  • Stockholm: Teatergatan 3, 2 tr, 111 48 Stockholm
  • Göteborg: Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Kontaktformulär

Våra konsulter

Elinor Hartung Seniorkonsult och partner

Elinor har en kemiekonomexamen från Högskolan i Karlstad och en Executive MBA från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har drygt 20 års erfarenhet från flera olika chefspositioner inom sälj- och marknadsföring inklusive VD från olika företag, merparten inom Life Science sektorn. Elinor har arbetat som Executive Search konsult på TRANSEARCH sedan 2007.

 

Elinor har bred erfarenhet av rekrytering på ledningsnivå med fokus på sektorerna industri, fastighet och bygg, life science och retail.

 

E-post: elinor.hartung@transearch.se
Telefon: 0706-31 36 49

Lars Tegelberg Seniorkonsult och partner

Lars arbetar som Executive Search konsult på TRANSEARCH sedan 2009. Lars har en reservofficersexamen samt en fil.mag. i informatik från Göteborgs Universitet. Sedan 1985 har han varit verksam som IT- och managementkonsult och har erfarenhet från många olika branscher inom såväl inom det privata näringslivet som ifrån offentlig sektor.

 

Lars har haft flera linjechefsbefattningar och VD-roller i stora internationella företag såväl som i mindre koncernbolag. Lars är auktoriserad av ESK – Föreningen Executive Search konsulter i Sverige.

 

E-post: lars.tegelberg@transearch.se
Telefon: 0703-77 99 44

Peter Clason Seniorkonsult och partner

Peter Clason arbetar som seniorkonsult på Transearch och är baserad på vårt Stockholmskontor. Han har erfarenhet från bland annat finansiella tjänster, fintech, besöksnäring, snabbrörliga konsumtionsvaror samt politiskt styrda organisationer. Peter har 20 års VD erfarenhet från både stora internationella banker och små ägarledda start-ups. De senaste åren har Peter fokuserat på styrelsearbete inom fintech och besöksnäring samt utredningsarbete på Regeringskansliet.

 

Peter har styrelseerfarenhet från finansiella tjänster, fintech, försäkringar och besöksnäring.

Peter har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

 

E-post: peter.clason@transearch.se
Telefon: 0708-99 56 57

Anders Hallersjö Seniorkonsult och partner

Anders Hallersjö arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Stockholmskontor. Han har erfarenhet från chefsrekrytering inom tillverkande industri, bygg och fastighet,  Life Science, vård och omsorg,  IT och tjänstesektorn.

 

Anders har lång internationell erfarenhet som management konsult där han arbetat i mer än 30 länder där han bistått ledningsgrupper med marknadsetablering och strategisk rådgivning. Han har även arbetat som VD inom industriautomation i Chicago och som Vice VD inom vård och life science branschen.

 

Anders har styrelseerfarenhet från följande branscher: flyg, gruv, hållbar stadsplanering, life science, livsmedel, miljöteknik och vård.

Anders har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

 

E-post: anders. hallersjo@transearch.se

Telefon: 0705-22 23 84

Martin Lundberg Seniorkonsult

Martin Lundberg arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Göteborgskontor. Han har erfarenhet av rekrytering från industri, telekom, tjänstesektor samt detaljhandeln.

Martin har 20 års VD-erfarenhet från telekom och detaljhandel. De senaste åren har Martin arbetat som konsult i framförallt ägarledda bolag, där han fokuserat på ledningsfrågor, M&A och även varit interim VD.
Martin har styrelseerfarenhet från detaljhandel, telekom, intresseorganisationer samt tillverkande industri.
Martin har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

 

E-post: martin.lundberg@transearch.se

Telefon: +46 708 99 99 90

Cecilia Wennergren Seniorkonsult

Cecilia arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Göteborgskontor. Hon är utbildad inom strategisk HR, Change management samt Communication management vid Göteborgs Universitet.

 

Cecilia har lång erfarenhet från rekrytering av olika positioner och branscher samt Executive Search.

 

Cecilia har mångårig erfarenhet av bedömning av personprofiler, teamanalyser samt kompetensutveckling inom såväl privat, som statlig och kommunal sektor. Hon har därtill verkat i ett flertal chefspositioner.

 

E-post: cecilia.wennergren@transearch.se

Telefon: +46 707 24 48 56

Karin Weibull Researcher

Karin har arbetat som researcher hos TRANSEARCH sedan 2012.
Hon har sedan sin examen i Internationell ekonomi vid Lunds Universitet, arbetat inom flera olika branscher med finansiering, marknadsföring och försäljning och har även erfarenhet som egenföretagare.

 

E-post: karin.weibull@transearch.se
Telefon:0702-83 25 10

Olof Sandén Seniorkonsult och partner

Olof Sandén arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Stockholmskontor. Olof har mångårig erfarenhet från ett flertal olika ledarroller och branscher.

Efter studier på ETH i Zürich arbetade Olof på Boston Consulting Group i München och var med och startade Stockholmskontoret. Under en längre tid arbetade han som Handelssekreterare /regionchef på Business Sweden med placering i Berlin.

 

Under 13 år har Olof haft flera ledande befattningar inom Elekta, bla som vice VD med ansvar för en av tre globala regioner. Olof har dessutom varit VD inom Professional Services sektorn, med fokus på forskning och utveckling. Olof har genomfört ett antal M&A-projekt med efterföljande integrationsarbete.

 

Olofs styrelseerfarenhet är från ett flertal olika branscher, bland annat medicintekniska produkter, e-handel, bygg/installation, sportutrustning/idrottsanläggningar och inom Professional Services, för såväl listade som PE ägda bolag.

 

Olof har en civilingenjörsexamen från Chalmers/ETH Zurich och en Executive MBA från Columbia i New York.

 

E-post: olof.sanden@transearch.se
Telefon: +46 762 00 82 58

Marcus Holhammar Seniorkonsult

Marcus Holhammar arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Göteborgskontor. Marcus har över tjugo års erfarenhet av strategisk affärsutveckling, ledarskap, marknadsföring och public affairs.

 

Marcus har etablerat ett antal organisationer och företag från grunden och har också verkat som region-, filialchef och vVD. Han har arbetat med affärsutveckling och riskkapitalanskaffning för start-ups och tillväxtbolag i flertalet branscher, ansvarat för verksamhet inom ledarutveckling, utbildning och internationell consulting samt drivit större strategiska projekt för kompetensförsörjning, stadsutveckling och infrastruktur.

 

Marcus har internationell erfarenhet från Baltikum och USA, och innan han kom till TRANSEARCH grundade han ett företag som erbjuder lösningar för utveckling av företagskultur.

 

Marcus har erfarenhet från följande sektorer: Professionella företagstjänster, kommunikation och media, venture capital och private equity, utbildning, offentliga- och icke-vinstdrivande organisationer.

 

Marcus har en Politices Magister från Göteborgs Universitet.

 

E-post: marcus.holhammar@transearch.se
Telefon: +46 0707 99 11 16

Baard Storsveen  Seniorkonsult och Partner

Baard arbetar som Executive Search konsult på TRANSEARCH  sedan 2015. Baard är utbildad vid Hærens krigsskole i Norge och arbetat som officer med tjänstgöring i i Norge och Libanon 1988-1995. Sedan 1995 har han arbetat med rekrytering och executive search som ledare för flera internationella executive searchbolag verksamma på den norska marknaden. Från 1999 har Baard samarbetat med partners på den svenska marknaden.

Baard har även lång erfarenhet av utveckling av ledningsgrupper, ledarträning och mentorskap.

 

E-post: baard.storsveen@transearch.com

Telefon: +47 413 18 700