”De flesta av våra konsulter är personligen certifierade av ESK, alla uppfyller ESK:s krav på hög etisk nivå, utbildning och chefserfarenhet.”

Kontakt

  • Stockholm: Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm
  • Göteborg: Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Kontaktformulär

Våra konsulter

Elinor Hartung Seniorkonsult och partner

 

Elinor har en kemiekonomexamen från Högskolan i Karlstad och en Executive MBA från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har drygt 20 års erfarenhet från flera olika chefspositioner inom sälj- och marknadsföring inklusive VD från olika företag, merparten inom Life Science sektorn. Elinor har arbetat som Executive Search konsult på TRANSEARCH sedan 2007.

 

Elinor har bred erfarenhet av rekrytering på ledningsnivå med fokus på sektorerna industri, fastighet och bygg, life science och retail.
Elinor är auktoriserad av ESK – Föreningen Executive Search konsulter i Sverige.

 

E-post: elinor.hartung@transearch.se
Telefon: 0706-31 36 49

Lars Tegelberg Seniorkonsult och partner

Lars arbetar som Executive Search konsult på TRANSEARCH sedan 2009. Lars har en reservofficersexamen samt en fil.mag. i informatik från Göteborgs Universitet. Sedan 1985 har han varit verksam som IT- och managementkonsult och har erfarenhet från många olika branscher inom såväl inom det privata näringslivet som ifrån offentlig sektor.

Lars har haft flera linjechefsbefattningar och VD-roller i stora internationella företag såväl som i mindre koncernbolag. Lars är auktoriserad av ESK – Föreningen Executive Search konsulter i Sverige.

 

E-post: lars.tegelberg@transearch.se
Telefon: 0703-77 99 44

Karin Franzén Bohman Seniorkonsult

Karin Franzén Bohman arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Stockholmskontor. Hon har erfarenhet från rekrytering och organisationsutveckling inom privat, statlig och kommunal sektor och med fokus på sektorerna utbildning, tjänster och service, Life Science och retail.

Karin har lång erfarenhet av ledarskap från olika ledande positioner inom utbildningsföretag, universitet, skolor och idrott. Bland annat som affärsområdeschef, rektor och som egenföretagare med inriktning mot organisations- och ledarskapsutveckling. Karin har, utöver utbildning i ekonomi och juridik, en bakgrund som gymnastikdirektör och som tränare i svenska friidrottslandslaget.

 

E-post: karin.franzen@transearch.se
Telefon: 0733-75 98 08

Anders Hallersjö Seniorkonsult

Anders Hallersjö arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Stockholmskontor. Han har erfarenhet från chefsrekrytering inom tillverkande industri, bygg och fastighet,  Life Science, vård och omsorg,  IT och tjänstesektorn.

 

Anders har lång internationell erfarenhet som management konsult där han arbetat i mer än 30 länder där han bistått ledningsgrupper med marknadsetablering och strategisk rådgivning. Han har även arbetat som VD inom industriautomation i Chicago och som Vice VD inom vård och life science branschen.

 

Anders har styrelseerfarenhet från följande branscher: flyg, gruv, hållbar stadsplanering, life science, livsmedel, miljöteknik och vård.

Anders har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

 

E-post: anders. hallersjo@transearch.se

Telefon: 0705-22 23 84

Martin Lundberg Seniorkonsult

Martin Lundberg arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt
Göteborgskontor. Han har erfarenhet av rekrytering från industri, telekom, tjänstesektor samt detaljhandeln.

Martin har 20 års VD-erfarenhet från telekom och detaljhandel. De senaste åren har Martin arbetat som konsult i framförallt ägarledda bolag, där han fokuserat på ledningsfrågor, M&A och även varit interim VD.
Martin har styrelseerfarenhet från detaljhandel, telekom, intresseorganisationer samt tillverkande industri.
Martin har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

E-post: martin.lundberg@transearch.se

Telefon: +46 708 99 99 90

Baard Storsveen  Seniorkonsult och Partner

Baard arbetar som Executive Search konsult på Transearch  sedan 2015. Baard är utbildad vid Hærens krigsskole i Norge och arbetat som officer med tjänstgöring i i Norge och Libanon 1988-1995. Sedan 1995 har han arbetat med rekrytering och executive search som ledare för flera internationella executive searchbolag verksamma på den norska marknaden. Från 1999 har Baard samarbetat med partners på den svenska marknaden.

Baard har även lång erfarenhet av utveckling av ledningsgrupper, ledarträning och mentorskap.

 

E-post: baard.storsveen@transearch.com

Telefon: +47 413 18 700

Karin Weibull Researcher

Karin har arbetat som researcher hos TRANSEARCH sedan 2012.
Hon har sedan sin examen i Internationell ekonomi vid Lunds Universitet, arbetat inom flera olika branscher med finansiering, marknadsföring och försäljning och har även erfarenhet som egenföretagare.

 

E-post: karin.weibull@transearch.se
Telefon:0702-83 25 10