”De flesta av våra konsulter är personligen certifierade av ESK, alla uppfyller ESK:s krav på hög etisk nivå, utbildning och chefserfarenhet.”

Kontakt

  • Stockholm: Teatergatan 3, 2 tr, 111 48 Stockholm
  • Göteborg: Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Kontaktformulär

Våra konsulter

Olof Sandén Seniorkonsult och partner

Olof Sandén arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Stockholmskontor. Olof har mångårig erfarenhet från ett flertal olika ledarroller och branscher.

 

Efter studier på ETH i Zürich arbetade Olof på Boston Consulting Group i München och var med och startade Stockholmskontoret. Under en längre tid arbetade han som Handelssekreterare /regionchef på Business Sweden med placering i Berlin.

 

Under 13 år har Olof haft flera ledande befattningar inom Elekta, bla som vice VD med ansvar för en av tre globala regioner. Olof har dessutom varit VD inom Professional Services sektorn, med fokus på forskning och utveckling. Olof har genomfört ett antal M&A-projekt med efterföljande integrationsarbete.

 

Olofs styrelseerfarenhet är från ett flertal olika branscher, bland annat medicintekniska produkter, e-handel, bygg/installation, sportutrustning/idrottsanläggningar och inom Professional Services, för såväl listade som PE ägda bolag.

 

Olof har en civilingenjörsexamen från Chalmers/ETH Zurich och en Executive MBA från Columbia i New York.

 

E-post: olof.sanden@transearch.com
Telefon: 0762-00 82 58

Lars Tegelberg Seniorkonsult och partner

Lars Tegelberg är partner och VP Northern Europe. Han har mer än tio års erfarenhet av rekryterings av såväl styrelse- som ledningsgruppspositioner inom den privata och den offentliga sektorn.

 

Innan Lars började med executive search har han själv haft olika ledande linjechefsbefattningar. I mer än ett decennium arbetade han inom Capgemini-koncernen i olika ledande roller, han var verkställande direktör för ett dotterbolag inom SAAB-koncernen och drev även ett konsultföretag inom IT-management consulting i några år.

 

Lars har varit på TRANSEARCH sedan 2009 och han har en M.Sc. inom informatik och en reservofficersexamen.

 

E-post: lars.tegelberg@transearch.com
Telefon: 0703-77 99 44

Peter Clason Seniorkonsult och partner

Peter Clason arbetar som seniorkonsult på Transearch och är baserad på vårt Stockholmskontor.

Han har erfarenhet från bland annat finansiella tjänster, fintech, besöksnäring, snabbrörliga konsumtionsvaror samt politiskt styrda organisationer.

 

Peter har 20 års VD erfarenhet från både stora internationella banker och små ägarledda start-ups. De senaste åren har Peter fokuserat på styrelsearbete inom fintech och besöksnäring samt utredningsarbete på Regeringskansliet.

 

Peter har styrelseerfarenhet från finansiella tjänster, fintech, försäkringar och besöksnäring.

Peter har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

 

E-post: peter.clason@transearch.com
Telefon: 0708-99 56 57

Anders Hallersjö Seniorkonsult och partner

Anders Hallersjö arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Stockholmskontor. Han har erfarenhet från chefsrekrytering inom tillverkande industri, bygg och fastighet,  Life Science, vård och omsorg,  IT och tjänstesektorn.

 

Anders har lång internationell erfarenhet som management konsult där han arbetat i mer än 30 länder där han bistått ledningsgrupper med marknadsetablering och strategisk rådgivning. Han har även arbetat som VD inom industriautomation i Chicago och som Vice VD inom vård och life science branschen.

 

Anders har styrelseerfarenhet från följande branscher: flyg, gruv, hållbar stadsplanering, life science, livsmedel, miljöteknik och vård.

Anders har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

 

E-post: anders. hallersjo@transearch.com
Telefon: 0705-22 23 84

Elinor Hartung Seniorkonsult

Elinor har en kemiekonomexamen från Högskolan i Karlstad och en Executive MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

 

Hon har drygt 20 års erfarenhet från flera olika chefspositioner inom sälj- och marknadsföring inklusive VD från olika företag, merparten inom Life Science sektorn.

Elinor har arbetat som Executive Search konsult på TRANSEARCH sedan 2007.

 

Elinor har bred erfarenhet av rekrytering på ledningsnivå med fokus på sektorerna industri, fastighet och bygg, life science och retail.

 

E-post: elinor.hartung@transearch.com
Telefon: 0706-31 36 49

Marcus Holhammar Seniorkonsult

Marcus Holhammar arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Göteborgskontor. Marcus har över tjugo års erfarenhet av strategisk affärsutveckling, ledarskap, marknadsföring och public affairs.

 

Marcus har etablerat ett antal organisationer och företag från grunden och har också verkat som region-, filialchef och vVD. Han har arbetat med affärsutveckling och riskkapitalanskaffning för start-ups och tillväxtbolag i flertalet branscher, ansvarat för verksamhet inom ledarutveckling, utbildning och internationell consulting samt drivit större strategiska projekt för kompetensförsörjning, stadsutveckling och infrastruktur.

 

Marcus har internationell erfarenhet från Baltikum och USA, och innan han kom till TRANSEARCH grundade han ett företag som erbjuder lösningar för utveckling av företagskultur.

 

Marcus har erfarenhet från följande sektorer: Professionella företagstjänster, kommunikation och media, venture capital och private equity, utbildning, offentliga- och icke-vinstdrivande organisationer.

 

Marcus har en Politices Magister från Göteborgs Universitet.

 

E-post: marcus.holhammar@transearch.com
Telefon: 0707-99 11 16

Anki Aronsson Seniorkonsult

Anki Aronsson arbetar som seniorkonsult på TRANSEARCH och är baserad på vårt Göteborgskontor. Hon har en gedigen erfarenhet från chefsrekrytering inom bland annat tillverkande industri, telekom, energi, IT, FMCG från både privat och offentlig sektor. Anki har i sina uppdrag arbetat med allt från multinationella börsbolag till investment och PE bolag samt även ägarledda bolag.

 

Anki har tidigare chefserfarenhet från flera roller, företag och branscher både i Sverige och internationellt. Hon har erfarenhet från IT/ telekombranschen där hon har arbetat på såväl operatörs och leverantörssidan samt med tjänsteleveranser som konsult. Utöver det har hon arbetat i företagsledande roller inom vindkraftsindustrin samt installationsbranschen. Förändringsledning samt affärs- och organisationsutveckling är en röd tråd i hennes karriär.

 

Anki har styrelseerfarenhet från ett antal förtroendeuppdrag och är certifierad från Styrelseakademin.

 

Anki har studerat ekonomi, marknadsföring och organisation vid Växjö universitet samt är diplomerad Organisationskonsult från Humanova.

 

E-post: anki.aronsson@transearch.com
Telefon: 0720-26 38 23

Louise Gedda Christensson Researcher

Louise arbetar som researcher och är baserad på vårt Göteborgskontor. Hon har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.

 

Louise har haft ett flertal olika ledande befattningar inom mässverksamhet. Hon har bland annat varit senior projektledare för ett flertal välkända industrimässor. Hon har också varit sektionschef, reklamprojektledare och suttit i ledningsgruppen för mässor. Med strategi, personalfrågor, försäljning, implementering av nya system och varumärkesutveckling på agendan.

 

Louise har dessutom varit marknadsansvarig inom retail, arbetat som agent med flera premiumvarumärken och som konsult inom marknadskommunikation. Hon fungerar också som språkutvecklare i svenska för utlandsfödda företagsledare.

 

E-post: louise.gedda@transearch.com
Telefon: 0725-65 65 75

Karin Weibull Researcher

Karin arbetar som researcher och är baserad på vårt Göteborgskontor.

 

Hon har en bred och gedigen erfarenhet av försäljnings- och marknadsarbete från en stort antal branscher, bl a energi, FMCG, bank och finans och professionella tjänster. Hon har arbetat som KAM, produktchef och marknadsansvarig samt driver eget företag. Vidare har hon dessutom ett långt engagemang inom svenskt föreningsliv.

 

Karin har arbetat som researcher hos TRANSEARCH sedan 2012 och har en civilekonomexamen i Internationell ekonomi från Lunds Universitet.

 

E-post: karin.weibull@transearch.com
Telefon: 0702-83 25 10

Ulrika Klöv Nilsson Researcher

Ulrika arbetar som researcher och är baserad på vårt Göteborgskontor.

 

Hon har en bred erfarenhet av kundorienterad tjänsteförsäljning med projektledning i fokus och är van vid både strategiska och operationella uppgifter. Hon har varit verksam inom bank- och finans- samt telekomsektorn. Ulrika har också haft och har ett stort engagemang inom ideell verksamhet rörande socialt utsatta och behövande människor.

 

Ulrika har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.

 

E-post: ulrika.klovnilsson@transearch.com
Telefon 0739-814005