”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”

Ett urval av pågående rekryteringar

Vice VD - Affärsutveckling

Vår kund är en elektronikkoncern i Göteborg som tillhandahåller produkter baserade på mekanik, elektronik och programvara. Förutom egna utvecklingsresurser och systemleveranser erbjuder bolaget även produktion, produktvård och logistik samt olika former av servicelösningar – helt enligt uppdragsgivarens önskemål.
För att stärka utveckling av koncernenens erbjudanden och processer rekryteras nu en vice VD.

Det övergripande målet för Vice VD är

  • att vara diskussionspartner och högra hand till koncernchefen
  • att driva strategiarbetet och implementera strategin tillsammans med ledningsgruppen
  • att bidra till affärsutvecklingen bland annat genom att fungera som diskussionspartner till resultatenhetsansvariga chefer i såväl strategiska som operativa beslut
  • att bistå affärsenhetscheferna med råd och ekonomisk styrning

Koncernen, som 2019 omsatte 210 MSEK, består förutom moderbolaget av fyra affärsdrivande bolag. Vice VD rapporterar till VD/koncernchef.

För mer information:

Lars Tegelberg: 0703-77 99 44  lars.tegelberg@transearch.se

Marcus Holhammar 0707-99 11 16 marcus.holhammar@transearch.se