”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”

Pågående rekryteringar

VD till mjukvarubolag i Stockholm

För en kund räkning söker vi en VD till ett väletablerat mjukvarubolag med HK i Stockholm.

Bolaget har varit verksamt sedan 2001 och utvecklar och säljer en mjukvara som automatiserar och centraliserar administration av nätverkselement. Programvaran höjer kvalitén på nätverksadministration signifikant, den minska både felkällor och kostnader för företagets kunder. Produkten används idag av kunder i mer än 20 länder. Nu ser man en ökad efterfrågan och en internationell expansion främst på den europeiska marknaden planeras.

Vi söker efter en försäljnings- och marknadsinriktad VD. Helst med tidigare erfarenhet av att leda tillväxt, gärna i en internationell miljö. Kunderna är större operatörer och carriers,  därför är erfarenhet av att arbeta med större kundföretag viktigt.

Bolaget har en stark ägare med erfarenhet av att skala upp verksamheter i en internationell miljö.

För mer information:

Lars Tegelberg: 0703-77 99 44  lars.tegelberg@transearch.se