”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”

Pågående rekryteringar

Styrelseordförande

Till ett familjeägt bolag i västra Sverige söker vi en styrelseordförande.
Styrelseordförandens primära uppgift under de första åren blir att leda arbetet med att transformera företaget från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag. Resan är påbörjad, en extern vd har anställts och styrelsen omformas. Styrelsearbete för den nya styrmodellen ska utvecklas så att bolaget får en effektiv och framåtriktad styrning i enlighet med ägarnas direktiv.

Styrelseordföranden ska ha tidigare erfarenhet från styrelsearbete och har förmåga och tid att leda och coacha en extern VD. Det är mycket meriterande om ordföranden har arbetat i en styrelse där motsvarande transformering från ägarlett till ägarstyrt har skett.

Andra viktiga erfarenheter och egenskaper: Förståelse för en entreprenöriellt präglad verksamhet och familjebolag. Pragmatisk och anpassar processer efter företagets storlek och situation. Har ett intresse för teknikutveckling och ser vilka möjligheter den kan ge för affärsutvecklingen.

För mer information:

Lars Tegelberg: 0703-77 99 44  lars.tegelberg@transearch.se