”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”

Aktuellt och pågående rekryteringar

Inköpsdirektör för global industrikoncern

Till en globalt verksam koncern söker vi en chef med ansvar för att driva och utveckla inköpsarbetet. Inköpschefen rapporterar till VD, ansvarar för inköp i hela koncernen i såväl fabriker som säljbolag och både med direkt och indirekt material. Inköpschefen är del av koncernledningen och ska delta aktivt i arbetet att utveckla företaget som helhet.

Erfarenhets- och utbildningsbakgrund:

Civilingenjör/civilekonom eller likvärdig utbildning. Mycket goda kunskaper krävs inom förhandlingsteknik, avtalsskrivning och inköpsstrategier

Minst 5 års erfarenhet som inköpschef/kvalificerad strategisk inköpare/konsult med inköpsinriktning. Mycket goda erfarenheter av internationella affärer inklusive från lågkostnadsländer. Tidigare ledarerferenhet är meriterande.

Placering: Växjö eller Västerås

För mer information:

Lars Tegelberg: 0703-77 99 44  lars.tegelberg@transearch.

Karin Weibull : 0702 83 25 10 karin.weibull@transearch.se