”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”

Pågående rekryteringar

HR-chef till väletablerat tjänstebolag

Den nya HR-chefen ska fortsätta arbetet med att hands-on utveckla organisation, ledarskap och kultur men även att bidra till det strategiska HR-arbetet.

Vi söker en erfaren HR-chef som både vill vara med och vidareutveckla bolaget tillsammans med dess medarbetare, men också vara en aktiv medlem av företagsledningen och därmed bidra till hela bolagets utveckling. Bolaget har flera verksamhetsområden och yrkesroller.

Placeringsort: Halmstad

För mer information:

Lars Tegelberg: 0703-77 99 44 lars.tegelberg@transearch.se

Anki Aronsson: 0720-26 38 23   anki.aronsson@transearch.se