”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”

Pågående rekryteringar

Generalsekreterare

Generalsekreterare för Försvarsutbildarna.
Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Organisationen förenar många olika frivilliga verksamheter som riktar sig till både försvar och krisberedskap.
Totalförsvarets pågående återuppbyggnad innebär stora möjligheter för Försvarsutbildarna att växa och bredda sin verksamhet. Nu söker organisationen en ny generalsekreterare då nuvarande går i pension.
Vi söker en erfaren ledare med ett genuint intresse för samhälls- och totalförsvarsfrågor. Generalsekreteraren har till sin hjälp ett kansli med 15 medarbetare varav 3 direkt underställda chefer.

Länk till mer info här 

Placeringsort: Stockholm

För mer information:

Lars Tegelberg: 0703-77 99 44 lars.tegelberg@transearch.se

Eva Martin: 0704-30 03 76 eva.martin@transearch.se