”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”

Pågående rekryteringar

Generalsekreterare

Generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet 

Svenska Jägareförbundet är en intresseorganisation för de svenska jägarna, som är representerad över hela landet. Förbundet har ett nationellt kansli, tre regioner, länsjaktvårdsföreningar och +300  jaktvårdskretsar.  Jägareförbundet har ett omfattande samarbete med olika viltforskningsprojekt, såväl inom som utom landet.

Förbundets nationella kansli ligger i slottet Öster Malma i Södermanland,. Här finns en kurs- och konferensanläggning och man bedriver, förutom omfattande konferensverksamhet, även utbildnings- och kursverksamhet för förbundets medlemmar och för andra organisationer, myndigheter och företag. De jaktvårdstjänstemän som är anställda av Svenska Jägareförbundet kallas för jaktvårdskonsulenter. Jägareförbundet utger tidskriften Svensk Jakt.

Svenska Jägareförbundet bildade stiftelsen Våtmarksfonden 1995.

Förbundet får cirka 50 miljoner kronor om årets bidrag från Viltvårdsfonden, där pengar från de pengar jägarna betalar till statliga jaktkortet samlas. Dess medel beslutas av regeringen och används bland annat för att lämna objektiv information om viltfrågor och jakt till myndigheter och allmänhet, utbilda jägare, organisera och utbilda trafikeftersöksjägare med mera.

Generalsekreteraren leder den operativa verksamheter (kansli och konsulenter) och rapporterar till styrelsen

För mer information:

Lars Tegelberg: 0703-77 99 44 lars.tegelberg@transearch.se

Marcus Holhammar : 0707-99 11 16 marcus.holhammar@transearch.se