”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”

Aktuellt & pågående rekryteringar

Ekonomichef offentlig förvaltning

 

Vi söker en framtidsorienterad ekonomichef till en välmående kommun i sydvästra Skåne. Rollen ansvarar för traditionell ekonomisk planering, prognosistering, budgetprocessen i sin helhet, uppföljning samt medelsförvaltning. Rätt kandidat har därför erfarenhet och kompetens från dessa områden.

Ekonomichefen leder ekonomiavdelningen med omkring tio medarbetare varav en underställd chef för redovisning. Rapportering sker till kommunchefen och i rollen ingår även att vara en del av kommunens ledningsgrupp med inflytande över kommunens utveckling.

För mer information:

Cecilia Wennergren: 0707-24 48 56  cecilia.wennergren@transearch.se