”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”