”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”

Aktuellt & pågående rekryteringar

Utvecklingschef - Samverkansarenan - Sahlgrenska Science Park

Life science-branschen i Västsverige sysselsätter mer än 9 400 personer. Framförallt små och medelstora företag växer snabbt. I Göteborgsregionen är cirka 33 % av bolagen i branschen verksamma inom medicinteknik, 22 % inom läkemedel och bioteknik medan 45 % anges som övriga inom life science-området. Sahlgrenska Science Park (SSP) erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en affärsmässig grund, tillsammans med andra life science-aktörer och ett stort nätverk inom näringslivet.

Med fokus på Västsverige bidrar SSP idag aktivt till att

  • Stärka konkurrenskraften inom life science
  • Skapa nära samverkan mellan företag, hälso- o sjukvård, Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, investerare och offentlig sektor
  • Utveckla start-ups och etablerade företag

Målet de närmaste åren är att skapa en innovationshub för  life science i Västsverige som samlar företag, hälso- och  sjukvård, akademi, innovationsstödaktörer och investerare och på längre sikt är att förflytta SSP till en internationellt  rkänd innovationshub för life science som attraherar internationella företag, forskare och investerare.

SSP har nu enligt ägardirektiv och styrelsebeslut uppdraget att påbörja denna resa genom att skapa en Samverkansarena (Open Arena). Finansiella resurser finns nu för att                                  kunna anställa en utvecklingschef som skall ta sig an detta  spännande uppdrag.

Placering: Göteborg

För mer information:

Martin Lundberg: 0708-99 99 90  martin.lundberg@transearch.se

Elinor Hartung: 0706-31 36 49 elinor.hartung@transearch.se