”Ett gediget och omfattande kartläggningsarbete är mycket
viktigt för att hitta rätt kandidater.”

Aktuellt & pågående rekryteringar

Logistikdirektör Sverige

Vi söker en senior logistikdirektör till ett Svenskt bolag som ingår i en europeisk koncern verksam i 27 länder med 153 distributionscenter och med ca 34,000 anställda.

Med senior menas en erfaren ledare av ledare med mångårig erfarenhet av Supply Chain, Operational Excellence, inte bara ren transportlogistik.

Logistikdirektören har ca 300 personer i sin organisation fördelat på tre orter. Sammantaget hanterar de tre siterna i Göteborg, Stockholm och Umeå 135.000 orderrader per dag.

Logistikdirektören rapporterar till koncernens logistikdirektör i Tyskland och till VD i Sverige.