”Vårt verktyg Orxestra ger ett unikt perspektiv när vi genomlyser ett företags
kultur, ledarskap och team.”